Czech versionEnglish version

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalibrační základna pro přenosné gama spektrometry

Stráž pod Ralskem

Kalibrační základna byla vybudována Československým uranovým průmyslem v roce 1975 v Bratkovicích. Slouží ke kalibraci přenosných, automobilových, leteckých a karotážních spektrometrů používaných při geologickém mapování, průzkumu uranových ložisek a sledování životního prostředí.

schéma velkoobjemových gama standardů

Letecká a povrchová radiometrická měření uskutečněná po roce 1975 v Československu a později v České republice jsou kalibrována standardy na této základně. V roce 2009 byla základna přestěhována do Stráže pod Ralskem.

 

celkový pohled na reinstalovanou základnu, v popředí uranový povrchový standard se spektrometrem GS-256 (ověřovací měření v květnu 2010, Stráž pod Ralskem)

Literatura:

(1) Rojko, R., Zeman, J., Josovič, M., Staněk, M.: Výstavba cejchovací základny pro terénní spektrometry gama. Závěrečná zpráva úkolu. Liberec, GPUP, 1975 ukázka

(2) Guidelines for radioelement mapping using gamma ray spectrometry data, IAEA, July 2003

Klíčová slova:

radiometrie, gama, záření, spektrometrie, radiometrický, radiometrické, spektrometrický, spektrometrické, Bratkovice, Bratkovická, základna, kalibrační, cejchovací, cejchování, etalon, etalony, model, modely, standard, standardy, vrstevnatý, draslík, draslíkový, uran, uranový, thorium, thoriový