Czech version English version

 

Z HISTORIE

 

 

 

   

 

Kalibrační základna pro přenosné gama spektrometry

Stráž pod Ralskem

  Výstavba původní Bratkovické základny v roce 1975
 

celkový pohled

 

Mgr. Jan Zeman odměřuje thoriovou rudu pro namíchání do betonu

  Příprava na přesun do Stráže pod Ralskem v roce 2009
 

Prof. Milan Matolín proměřuje spektrum gama záření v jednom z možných nových prostorů

 

měření spektra gama záření v okolí ověřovaného místa

  Nakládání standardů v Bratkovicích 9.11.2009 před stěhováním
do Stráže pod Ralskem
 

vyzdvižení karotážního uranového standardu otvorem ve střeše

 

rovnání čtyřtunových standardů na návěs

       
 

označení nákladu před odjezdem do Stráže pod Ralskem

   

Přesun základny z Bratkovic do Stráže pod Ralskem