Czech versionEnglish version

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalibrační základna pro přenosné gama spektrometry

Stráž pod Ralskem

Rojko, R., Zeman, J., Josovič, M., Staněk, M.: Výstavba cejchovací základny pro terénní spektrometry gama. Závěrečná zpráva úkolu. Liberec, GPUP, 1975

download

Guidelines for radioelement mapping using gamma ray spectrometry data, IAEA, July 2003

původní adresa souboru na serveru IAEA
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1363_web.pdf

download

Radioelement mapping: Basic Principles, Objectives, Guides, Technical Reports, IAEA, Vienna 2010

původní adresa souboru na serveru IAEA
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1463_web.pdf

download

Goliáš, V., Stoje, V: Klasické spektrometrické výpočty v excelovském souboru, 2011

download

Matolín, M.: Postup kalibrace povrchových gamaspektrometrů, 2017

download

Johnová, K.: Optimalizace kalibračních postupů terénních spektrometrů záření gama, 2023