Czech versionEnglish version

 

PŘEHLED

POPIS STANDARDŮ

Z HISTORIE

SOUBORY

KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

Kalibrační základna pro přenosné gama spektrometry

Stráž pod Ralskem

rozmístění standardů v hale o rozměrech 22,4 x 12 m

Povrchové standardy

Válcové betonové standardy o průměru 1,9 m a tloušťce 0,62 m
(nulový standard z křemenného písku s půdorysem 2 x 2 m má tloušťku 0,8 m).
Průměrná objemová hmotnost betonu: 1,8 g/cm3
Objemová hmotnost písku v nulovém standardu: 1,58 g/cm3
Geometrická korekce je 1/0,934 = 1,071 pro výšku detektoru 6,3 cm (střed scintilačního krystalu NaI(Tl) 76 x 76 mm)

Efektivní koncentrace prvků K, U a Th, určené spektrometricky nad středy povrchových standardů (zahrnující vlivy přestěhování z Bratkovic do Stráže pod Ralskem):

kalibrační standard

% K

ppm U

ppm Th

standard PK

15,33

2,4

2,1

standard PU

0,24

29,2

2,4

standard PTh

0,29

5,1

94,6

nulový standard P0

0,02

0,3

0,9

Kromě kalibrace spektrometrů mohou být povrchové standardy využívány pro jednoduchý test přístrojů na měření úhrnného gama záření.

Karotážní standardy

Válcové betonové standardy, průměr 1,4 m, výška 1,2 m
Průměrná objemová hmotnost betonu: 1,8 g/cm3
Draslíkový standard je z upěchovaného draselného hnojiva KCl s objemovou hmotností 1,15 g/cm3.
Nulový standard z křemenného písku má půdorys 1,5 x 1,5 m a výšku 1,8 m, objemová hmotnost písku: 1,58 g/cm3
Pažnice: hliníková o vnějším průměru 90 mm a vnitřním průměru 80 mm

průměrné koncentrace prvků K, U a Th v karotážních standardech podle laboratorního stanovení v roce 1975

karotážní standard

% K

ppm U

ppm Th

standard KK

46,2

0,2

0,5

standard KU

0,3

1200

26

standard KTh

0,3

61

1630

nulový standard K0

0,02

0,3

0,9

Doporučené hodnoty zdánlivé efektivní koncentrace K, U a Th v karotážních standardech po mezinárodním navazování (IAEA) v letech 1989 a 2018, s uvážením útlumu hliníkových pažnic 90/80 pro spektrometrickou sondu (v závorce vpravo jsou větší hodnoty, jaké by byly stanoveny po odstranění pažnic)

karotážní standard

H [m]

% K

ppm U

ppm Th

standard KK

0,5 - 0,7

40 (42)

0,2

0,5

standard KU

0,5

0,3

1287 (1344)

25 (26)

0,6

1323 (1381)

0,7

1239 (1293)

standard KTh

0,5

0,3

59 (61)

1529 (1586)

0,6

1445 (1498)

0,7

1441 (1494)

nulový standard K0

0,8 - 1,0

0,02

0,3

0,9

Pro úhrnnou gamu jsou vlivem většího pažnicového útlumu malých energií zdánlivé efektivní koncentrace 1,066-krát menší než hodnoty, jaké by byly stanoveny po odstranění pažnic.

karotážní draslíkový standard KK po přestěhování z Bratkovic do Stráže pod Ralskem

Karotážní vrstevnatý model:

Válcové betonové prstence, průměr 0,9 m, výška prstence 0,1 m
Měrná hmotnost betonu: 1,8 g/cm3
Počet prstenců: 18
Koncentrace: U 5 - 1155 ppm, Th 3 - 2135 ppm
Pažnice: hliníková, vnější průměr 90 mm, vnitřní průměr 80 mm

karotážní vrstevnatý model

Koncentrace prvků K, U a Th v prstencích vrstevnatého modelu

prstenec

% K

ppm U

ppm Th

KVN 1

< 0.4

5

3

KVN 2

< 0.4

7

3

KVN 3

< 0.4

8

4

KVN 4

< 0.4

6

6

KVN 5

< 0.4

6

3

KVN 6

< 0.4

7

3

KVN 7

< 0.4

7

3

KVN 8

< 0.4

12

3

KVTh 10 '0,05%'

< 0.5

40

673

KVTh 11 '0,05%'

< 0.4

30

468

KVTh 12 '0,20%'

 

73

2135

KVTh 13 '0,20%'

 

82

2097

*KVU 14 '0,03%'

 

288

35

KVU 15 '0,03%'

 

281

37

KVU 16 '0,10%'

 

982

83

*KVU 17 '0,10%'

 

1054

68

KVUTh 18 '0,10/0,20'

 

1142

2040

KVUTh 19 '0,10/0,20'

 

1155

1988

(* Prstence KVU 14 a KVU 17 byly v Bratkovicích kdysi rozbité na menší díly. Po složení dílů jsou funkční v sestavě s ostatními prstenci.)

Měření dvěma různými sondami úhrnného gama záření
v 10 cm silné anomální vrstvě

Stanovení inverzního filtru pro automatickou interpretaci
tabulka v excelu